Chứng minh tài chính khi đi du học là gì và làm như thế nào?

Chứng minh tài chính khi đi du học là gì và làm như thế nào?