PSO MBA cung cấp chương trình học MBA với thời gian linh hoạt dành cho học viên bao gồm học trực tiếp tại campus (buổi tối và cuối tuần) hoặc trực tuyến (online 100%) phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Chương trình học MBA với 4 giai đoạn đào tạo, là sự kết hợp hoàn hảo giữa lý thuyết kinh doanh hiện đại và thực hành với nội dung đi sâu vào Kiến thức quản lý, Kỹ năng lãnh đạo, Tư duy chiến lược và Ứng dụng công nghệ.

1. Nền tảng

Trang bị bốn khía cạnh nền tảng trong Quản trị doanh nghiệp hiện đại bao gồm: Tài chính, Nhân sự, Marketing và Hệ thống thông tin Quản lý.

Hình thành bộ khung năng lực hoàn chỉnh dựa vào nhu cầu thực tế thị trường lao động, định hướng con đường phát triển nghề nghiệp và thiết lập mối quan hệ với các nhà tuyển dụng.

Xây dựng nền tảng tiếng Anh chuyên ngành vững chắc, toàn diện 4 kỹ năng.

Đặc biệt các môn học Executive được lồng ghép trong các môn học Academic giúp học viên tiếp cận với những chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng như phát huy được kết nối gần với các học viên MBA khác trong Cộng đồng học viên PSO.

Module về Tài chính:
Finance Report for Decision Making
Wealth Management

Module về Nhân sự:
Contemporary People Management
Essential HRM for Managers

Module về Marketing:
Strategic Marketing Management
Mastery Digital Marketing Plan

Module về Hệ thống quản lý thông tin:
Management Information System
Data Analytics for Business

Academic English Program

2. Chiến lược

3. Công nghệ

4. Dự án

TS. Douglas Foster

TS. Douglas Foster

Tiến sĩ Quản lý, Phó viện trưởng ISB

Assoc Prof. Dilupa Nakandala

Assoc Prof. Dilupa Nakandala

Associate Dean (Higher Degree Research) – Western Sydney University  

TS. Howard Nicholas

TS. Howard Nicholas

Tiến sĩ Kinh tế; Giảng viên Cấp cao về Kinh tế Phát triển bền vững – Viện Khoa học Xã hội Quốc tế (ISS)

TS. Gareth Craze

TS. Gareth Craze

Tiến sĩ Khoa học về Hành vi tổ chức – ĐH Case Western Reserve, Ohio; Giảng viên Cao cấp, ISB

PSO MBAXem video

Nguyễn Trần Khánh Quỳnh

Tax Consultant, Mazars Việt Nam PSO MBA khóa 2022

PSO MBAXem video

Lê Quang Khang

Partner Development Manager, FPT Software Corporation PSO MBA khóa 2022

PSO MBAXem video

Phan Thị Minh Hảo

Sales Manager, Aeon Việt Nam PSO MBA khóa 2022

PSO MBA
PSO MBA

Khám phá thêm
chương trình PSO MBA

Lịch tuyển sinh 2023
Trả góp học PSO MBA