Có mấy loại lựa chọn về nhà ở khi du học Úc?

Có mấy loại lựa chọn về nhà ở khi du học Úc?