Đại học Macquarie đào tạo ngành Marketing có tốt không?

Đại học Macquarie đào tạo ngành Marketing có tốt không?