Du học Úc ở KTX hay Homestay tiết kiệm hơn?

Du học Úc ở KTX hay Homestay tiết kiệm hơn?