2 loại thử thách cho người làm Tài chính – Kế toán trong tương lai

2 loại thử thách cho người làm Tài chính – Kế toán trong tương lai

Tại MBA Meetup ngày tháng 8, khách mời đến từ Heineken Việt Nam đã chia sẻ về các thử thách trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán trong tương lai.