MBA For Success: Bí mật thành công của nữ quản lý cấp cao ngành Tài chính – Ngân hàng

MBA For Success #19

MBA For Success số 19 tiếp tục chào đón một nữ quản lý cấp cao là chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng – ThS. Đoàn Thị Ngọc Thảo (Jessie) – Giám đốc Hoạch Định Kinh Doanh, Văn phòng Tổng Giám Đốc, Ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam (Director, Business Planning – CEO office, Standard Chartered Bank Việt Nam).