MBA Prep

  1. Trang chủ
  2. /
  3. MBA Prep
09:30 | 23-Thg04-2022
MBA Prep #3 với chủ đề “Mở rộng cơ hội nghề nghiệp cùng PSO MBA” đi sâu tư vấn các thông tin của chương trình Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA, bao gồm cấu trúc đào tạo, lộ trình học tập, các thông tin học bổng, thời hạn ứng tuyển. Tham dự MBA Prep #3, học viên sẽ được chia sẻ về sự bổ trợ của các môn học trong chương trình PSO MBA và mở ra những cơ hội mới để phát triển sự nghiệp trong tương lai.