MBA Prep

  1. Trang chủ
  2. /
  3. MBA Prep
10:00 | 29-Thg10-2022
Hội thảo MBA Prep #6 xoay quanh chủ đề “Học MBA từ lãnh đạo doanh nghiệp”, giúp ứng viên gia tăng cơ hội tiếp cận các vị trí cao tại các tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia, làm bước đệm để phát triển cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
09:30 | 27-Thg08-2022
MBA Prep #5 với chủ đề “PSO MBA qua góc nhìn Tiếp thị Kỹ thuật số” đi sâu tư vấn các thông tin của chương trình Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA.
09:30 | 18-Thg06-2022
MBA Prep #4 với chủ đề “Sự bổ trợ từ các môn học Công Nghệ trong Chương trình PSO MBA” đi sâu tư vấn các thông tin của chương trình Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA, từ đó cùng ứng viên tìm ra lộ trình học tập hợp lý, làm bước đệm để phát triển cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
09:30 | 23-Thg04-2022
MBA Prep #3 với chủ đề “Mở rộng cơ hội nghề nghiệp cùng PSO MBA” đi sâu tư vấn các thông tin của chương trình Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA, bao gồm cấu trúc đào tạo, lộ trình học tập, các thông tin học bổng, thời hạn ứng tuyển. Tham dự MBA Prep #3, học viên sẽ được chia sẻ về sự bổ trợ của các môn học trong chương trình PSO MBA và mở ra những cơ hội mới để phát triển sự nghiệp trong tương lai.