MBA Meetup

  1. Trang chủ
  2. /
  3. MBA Meetup
10:00 | 17-Thg09-2022
MBA Meetup số tháng 9 với chủ đề "Tố Chất Phát Triển Kỹ Năng Quản Lí Hiệu Quả Trong Ngành FMCG" sẽ đón chào các vị khách mời đến từ FrieslandCampina Việt Nam chia sẻ về kỹ năng quản lí hiệu quả trong ngành FMCG.
10:00 | 20-Thg08-2022
MBA Meetup số tháng 8 với chủ đề "Góc nhìn của khối ngành Tài chính - Kế toán" sẽ là buổi chia sẻ của những khách mời đến từ các tập đoàn đa quốc gia về đặc trưng của mảng Tài chính - Kế toán, đặc biệt là góc nhìn đối với MBA.
10:00 | 16-Thg07-2022
MBA Meetup số tháng 7 với chủ đề "Mẫu số chung giữa “Nhà trường" và “Doanh nghiệp" sẽ là buổi chia sẻ của những khách mời đến từ các tập đoàn đa quốc gia về đặc trưng của mảng Marketing, đặc biệt là góc nhìn từ nhà trường và thực tế vận hành tại các tập đoàn.
10:00 | 11-Thg06-2022
MBA Meetup số tháng 6 với chủ đề 'Người làm Công nghệ thông tin nghĩ gì khi học MBA' là buổi chia sẻ của khách mời đến từ tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực công nghệ thông tin trong ngành hàng thiết bị gia dụng và bảo hiểm.
Xem thêm