MBA Connect #3: Vui Vẽ Vời

MBA CONNECT #3: Art Workshop - Vui Vẽ Vời

MBA Meetup tháng 3 sắp tới đây với chủ đề “Sức bật – Sức bền trong hành trình chinh phục MBA” hứa hẹn sẽ là một sự kiện thú vị và bổ ích cho những ai đang quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp bằng chương trình MBA.