Đội ngũ giảng viên

PSO MBA

PGS. TS. Dilupa Nakandala

Phó Giáo sư Quản lý và Nghiên cứu Đổi mới - Trường Kinh doanh, ĐH Western Sydney, Úc  
PSO MBA

TS. Gareth Craze

Tiến sĩ Khoa học về Hành vi tổ chức - ĐH Case Western Reserve, Ohio; Giảng viên Cao cấp, ISB
PSO MBA

TS. Howard Nicholas

Tiến sĩ Kinh tế; Giảng viên Cấp cao về Kinh tế Phát triển bền vững - Viện Khoa học Xã hội Quốc tế (ISS)
PSO MBA

TS. Nika Salvetti

Tiến sĩ về Hành vi tổ chức - Đại học Nyenrode Business, Hà Lan; Giảng viên Cao cấp, ISB
PSO MBA

GS. TS. Lâm Nguyễn

Trưởng khoa Kinh tế; Giám đốc Viện Kinh doanh Quốc tế - Trường Kinh doanh Zeigler, ĐH Bloomsburg, Pennsylvania
PSO MBA

PGS. TS. Quân Trần

Tiến sĩ Marketing – ĐH Southern Cross, Úc; Viện trưởng ISB
PSO MBA

PGS. TS. Liêm Ngô

Tiến sĩ Marketing - ĐH Newcastle, Úc; Quản lý khối Nghiên cứu Marketing - ĐH New South Wales, Úc  
PSO MBA

PGS. TS. Yi Guo

Phó Giáo sư Khoa học Máy tính và Dữ liệu - ĐH New England; Giảng viên Cao cấp về Hệ thống thông tin – ĐH Western Sydney, Úc
PSO MBA

TS. Michael Lwin

Tiến sĩ Truyền thông và Quảng cáo, Đại học Curtin, Úc; Giảng viên Cao cấp, ĐH Western Sydney, Úc
PSO MBA

TS. Kamini (Simi) Bajaj

Tiến sĩ Phần mềm và Tự động hóa - ĐH La Trobe, Úc; Giảng viên Cao cấp – ĐH Western Sydney, Úc
PSO MBA

TS. Đoàn Anh Tuấn

Tiến sĩ Tài chính - ĐH Feng Chia, Đài Loan; Giảng viên Cao cấp Tài chính & Kinh tế học Ứng dụng, ISB
PSO MBA

TS. Đinh Công Khải

Tiến sĩ Quản lý Hành chính công - ĐH Colorado, Mỹ; Trưởng Khoa Quản lý Nhà nước – Viện trưởng Viện Chính sách Công, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM