Chương trình PSO MBA được giảng dạy tại 196 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, vị trí trung tâm thuận tiện cho việc di chuyển giữa các khu vực với nhau.

Đăng ký để trao đổi trực tiếp với đội ngũ PSO MBA về quá trình tuyển sinh bằng mẫu thông tin chi tiết dưới đây.

Thông tin cá nhân

*Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

Dự định học tập