Giờ làm việc:

Từ thứ Hai đến thứ Sáu
8:00 đến 17:00