PSO MBA trang bị cho học viên kiến thức và công nghệ hiện đại để giải quyết các thách thức kinh doanh phức tạp, trở thành những nhà lãnh đạo tương lai có khả năng tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa.

PSO MBA

Phan Thị Minh Hảo

Sales Manager, Aeon Việt Nam

PSO MBA

Lê Quang Khang

Partner Development Manager, FPT Software Corporation

PSO MBA

Nguyễn Trần Khánh Quỳnh

Tax Consultant, Mazars Việt Nam

13:30
Thứ bảy, ngày 30/09/2023
13:30
Chủ nhật, ngày 24/09/2023
10:00
Chủ nhật, ngày 24/09/2023