Tóm tắt

Hình thức:
On-campus và Online

Thời lượng:
2 năm

HỌC PHÍ

Học phí toàn khóa chương trình PSO MBA năm 2024-2025: 360,000,000 VNĐ

HỌC BỔNG

 • 02 học bổng đầu vào
 • 02học bổng học tập
 • 01 học bổng tiếng Anh

ĐIỀU KIỆN HỌC BỔNG

 • Học bổng áp dụng đối với học viên đang theo học liên tục các khóa học của chương trình tại Việt Nam, hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các yêu cầu học thuật & tài chính liên quan và cung cấp đủ hồ sơ xét Học bổng theo quy định của Chương trình.
 • Thời gian nhận học bổng là 12 tháng kể từ lúc đủ điều kiện (trong thời gian bảo lưu, học viên sẽ không được hưởng học bổng).
 • Các loại Học bổng của chương trình PSO MBA được áp dụng đồng thời.
 • Chính sách Học bổng được áp dụng cho Học viên nhập học năm 2024, kèm theo các điều kiện cụ thể khác, Ứng viên liên hệ với bộ phận Tuyển sinh và Quản lý chương trình để biết thêm chi tiết

HỌC BỔNG NĂM 2024-2025

HỌC BỔNG ĐẦU VÀO

Học bổng dành cho cử nhân loại giỏi và xuất sắc – Excellent Graduate

 • Học bổng dành cho các học viên có điểm Tốt nghiệp Đại học trung bình (GPA) ≥ 8.0 từ các trường Đại học TOP*.

*UEH, FTU, IU, BKU, UEL, UL, BUH, VNU và các trường trong Section 1 theo bảng xếp hạng của Úc

Học bổng dành cho cựu sinh viên – UEH Alumni và ISB Alumni

 • Học bổng dành cho các học viên tốt nghiệp từ UEH và ISB (chính quy) và sẽ theo học chương trình PSO MBA hoàn toàn tại Việt Nam.
 • Điều kiện: có chứng chỉ IELTS ≥ 5.5 không có kỹ năng nào dưới 5.0  (hoặc PTE, TOEFL ở mức tương đương) còn hạn tại thời điểm nộp hồ sơ.

High Distinction

 • Học bổng dành cho các học viên có điểm môn học/module học ≥ 85%  (đối với module điểm thành phần các môn học trong module cần đạt  từ 80% trở lên).

* Nhà trường sẽ thông báo đến học viên đủ điều kiện nhận học bổng sau khi nhận bảng điểm tổng kết đầy đủ từ giảng viên.

Dean’s Award

 • Học bổng dành cho học viên Xuất Sắc có điểm trung bình toàn khóa (GPA) ≥ 85% và điểm tất cả các môn học/module học phải đạt từ 80% trở lên.

Dành riêng cho học viên Năm 1:

 • Học bổng dành cho các học viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic ≥ 6.5 (không điểm thành phần nào dưới 6.0) hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.
 • Giá trị học bổng từ 1.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ.

*Ứng viên liên hệ với bộ phận Tuyển sinh và Quản lý chương trình để biết thêm chi tiết.