Đỗ Tiến Lượng

Đỗ Tiến Lượng

Sales Team Manager, Standard Chartered Việt Nam

Lê Quang Khang

Lê Quang Khang

Partner Development Manager, FPT Software

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

Customer Relationship Manager, Tienphat Company

Nguyễn Trần Khánh Quỳnh

Nguyễn Trần Khánh Quỳnh

Tax Consultant, Mazars Vietnam

Lê Thị Đan Thi

Lê Thị Đan Thi

Assistant Manager, Investment & Portfolio Management, CapitaLand Development tại Việt Nam

Trần Mai Ngọc Thi

Trần Mai Ngọc Thi

Channel Analytics Development Manager, Heineken Vietnam

Nguyễn Ngọc Anh Thy

Nguyễn Ngọc Anh Thy

Regional Finance Controller, Hyat

Trần Huy Cường

Trần Huy Cường

Area Sales Manager, PNJ Group

Phan Thị Minh Hảo

Phan Thị Minh Hảo

Sales Manager, Aeon Vietnam

Nguyễn Quốc Vương

Nguyễn Quốc Vương

Senior Software Engineering, Tiki Corporation

Nguyễn Minh Kiên

Nguyễn Minh Kiên

Senior QS and Value Engineering, Sunny World Investment & Development Corp.

Châu Cát Tường

Châu Cát Tường

Manager, IELTS Cat Tuong

Kết nối cùng cộng đồng MBA

Học viên MBA đến từ đâu