Bạch Hoàng Quân

Bạch Hoàng Quân

Lead Commercial Business Intelligence, ShopeeFood
Lê Thị Đan Thi

Lê Thị Đan Thi

Assistant Manager, Investment & Portfolio Management, CapitaLand Development tại Việt Nam
Đỗ Tiến Lượng

Đỗ Tiến Lượng

Sales Team Manager, Standard Chartered Việt Nam
Nguyễn Trần Khánh Quỳnh

Nguyễn Trần Khánh Quỳnh

Tax Consultant, Mazars Vietnam
Phan Thị Minh Hảo

Phan Thị Minh Hảo

Sales Manager, Aeon Vietnam
Trần Mai Ngọc Thi

Trần Mai Ngọc Thi

Channel Analytics Development Manager, Heineken Vietnam
Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

Customer Relationship Manager, Tienphat Company
Nguyễn Ngọc Anh Thy

Nguyễn Ngọc Anh Thy

Regional Finance Controller, Hyat
Lê Quang Khang

Lê Quang Khang

Partner Development Manager, FPT Software
Nguyễn Quốc Vương

Nguyễn Quốc Vương

Senior Software Engineering, Tiki Corporation
Châu Cát Tường

Châu Cát Tường

Manager, IELTS Cat Tuong
Nguyễn Minh Kiên

Nguyễn Minh Kiên

Senior QS and Value Engineering, Sunny World Investment & Development Corp.

Kết nối cùng cộng đồng MBA