Tóm tắt

Hình thức:
Online

Thời gian:
2 năm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Các nhà lãnh đạo tương lai sẽ được trang bị bộ kỹ năng toàn diện và có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp để lãnh đạo tổ chức nhanh chóng thích ứng với những thay đổi trong doanh nghiệp.

Học viên PSO MBA Global thảo luận

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

 • 02 năm
 • 02 giai đoạn
 • 10 môn học
 • 01 Dự án Kinh Doanh

GIẢNG VIÊN, KHÁCH MỜIXem thêm

TS. Howard Nicholas

TS. Howard Nicholas

Tiến sĩ Kinh tế; Giảng viên Cấp cao về Kinh tế Phát triển bền vững – Viện Khoa học Xã hội Quốc tế (ISS)

PGS. TS. Ngô Viết Liêm

PGS. TS. Ngô Viết Liêm

Tiến sĩ Marketing – ĐH Newcastle, Úc; Quản lý khối Nghiên cứu Marketing – ĐH New South Wales, Úc  

GS. TS. Nguyễn Đăng Lâm

GS. TS. Nguyễn Đăng Lâm

Trưởng khoa Kinh tế; Giám đốc Viện Kinh doanh Quốc tế – Trường Kinh doanh Zeigler, ĐH Bloomsburg, Pennsylvania

ThS. Michael Saram

ThS. Michael Saram

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – ĐH Quốc gia Singapore; Giám đốc WinSolutions; Giảng viên ISB

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA Global là chương trình được tích hợp giữa kiến thức kinh doanh, quản lý chiến lược, kỹ năng lãnh đạo và tư duy đổi mới sáng tạo giúp nâng cao kỹ năng và khả năng trong quản lý kinh doanh.

Giai đoạn 1

Nền tảng

Trang bị 04 khía cạnh nền tảng của quản trị hiện đại các kỹ năng và kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh

 • Management Information System
 • Strategic Marketing Management
 • Contemporary People Management
 • Financial Reports for Decision Making

Kỹ năng quản trị chiến lược

Phát triển tư duy chiến lược trong quản trị doanh nghiệp

 • Economics for Business
 • Integrated Business Experience

Giai đoạn 2

Quản trị đổi mới trong kinh doanh

Trang bị nền tảng quản trị đổi mới trong kinh doanh. Làm chủ xu thế chuyển đổi số

 • Innovation for New Markets
 • Innovation, Creativity and Foresight
 • Innovation through Digital Technology
 • Leading Contemporary Organisation
 • Business Analytics in Practice
 • Project Management

*4 trong 6 môn được chọn bởi Đại học Western Sydney

Quản trị đổi mới trong kinh doanh

Đưa ra các giải pháp kinh doanh đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

 • PSO MBA Business Project

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Học viên cần dành ít nhất 20 tiếng/tuần trong suốt chương trình để đảm bảo lĩnh hội kiến thức hiệu quả kiến thức lý thuyết và thực hành.

PSO MBA

Tham gia trực tuyến

Học tập thông qua nhiều hình thức linh hoạt, đồng thời tham gia các buổi hội thảo cùng chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau.

PSO MBA

Sử dụng hệ thống Canvas

Nhận thông báo, làm bài tập và nộp bài trên hệ thống Canvas thân thiện với người dùng.