Tóm tắt

Hình thức:
Online

Thời gian:
2 năm

HỌC PHÍ

Học phí chương trình PSO MBA Global năm 2024-2025 là 360.000.000 VNĐ

KẾ HOẠCH THANH TOÁN

Kế hoạch thanh toán dành cho người Việt Nam hoặc ứng viên nước ngoài sinh sống tại Việt Nam

Đợt thanh toán

Số tiền (VND)

Kế hoạch thanh toán

Trước nhập học

120,000,000 

12 tháng sau đợt thanh toán đầu tiên

120,000,000 

09 tháng sau đợt thanh toán thứ hai

120,000,000 

Phương thức
thanh toán

Trả góp 36 tháng với Thẻ tín dụng Shinhan Bank
*Chỉ áp dụng cho các trường hợp đủ điều kiện tham gia Chương trình Trả góp
EduFin-Shinhan.

Kế hoạch thanh toán dành cho ứng viên nước ngoài không sinh sống tại Việt Nam

Kế hoạch thanh toán

Phương thức 1:
Chia làm 3 đợt thanh toán trả góp

Đợt thanh toán

Số tiền (VND)

Trước khi nhập học

120,000,000

12 tháng sau đợt thanh toán đầu tiên

120,000,000

09 tháng sau đợt thanh toán thứ hai

120,000,000

Phương thức 2:
Chia làm 8 đợt thanh toán trả góp

Mỗi quý

45,000,000

Phương thức thanh toán

Trả góp thông qua tài khoản ngân hàng ISB

Kế hoạch thanh toán học phí áp dụng cho từng trường hợp kèm theo các điều kiện cụ thể. Ứng viên nên liên hệ với bộ phận Tuyển sinh và Quản lý Chương trình để biết thêm chi tiết.