MBA talk

  1. Trang chủ
  2. /
  3. MBA talk
09:00 | 19-Thg06-2022
Với chủ đề “Marketing communication in digital era”, hội thảo MBA Talk #19 là buổi gặp gỡ trực tuyến giữa hai chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, nắm giữ vị trí chủ chốt.
13:30 | 18-Thg06-2022
Với chủ đề “Internal CSR towards internal stakeholders in the new normal context”, hội thảo MBA Talk #18 là buổi gặp gỡ trực tuyến giữa hai chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự, nắm giữ vị trí chủ chốt.
13:30 | 11-Thg06-2022
Với chủ đề “Customer insights in brand building”, hội thảo MBA Talk #17 là buổi gặp gỡ trực tuyến giữa hai chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, nắm giữ vị trí chủ chốt.
09:00 | 05-Thg06-2022
Với chủ đề “Marketing strategy implementation and practice”, hội thảo MBA Talk #16 là buổi gặp gỡ trực tuyến giữa hai chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, nắm giữ vị trí chủ chốt.
Xem thêm