MBA talk

  1. Trang chủ
  2. /
  3. MBA talk
09:00 | 25-Thg09-2022
Tại MBA Talk #27, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính sẽ thảo luận về "Strategic Planning & Budgeting".
13:30 | 05-Thg11-2022
Hội thảo MBA Talk #28 là buổi gặp gỡ trực tuyến giữa ba chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự, nắm giữ vị trí chủ chốt.
13:30 | 12-Thg11-2022
Hội thảo MBA Talk #29 là buổi gặp gỡ giữa ba chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý, nắm giữ vị trí chủ chốt.
09:00 | 27-Thg11-2022
Hội thảo MBA Talk #31 là buổi gặp gỡ trực tuyến giữa ba chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và nắm giữ những vị trí chủ chốt.
Xem thêm