Tương lai chuyển đổi số của ngành Tài chính – Kế toán

Trong sự kiện MBA Meetup ngày 20/08/2022 do Viện ISB tổ chức, chị Lê Thị Đan Thi,Trợ lý Giám đốc, CapitaLand Development tại Việt Nam đã đưa ra những nhận định về tác động chuyển đổi số đến lĩnh vực Tài chính – Kế toán.

Ngành nghề cơ bản dần được thay thế

Với xu hướng phát triển của những hệ thống quản lý tổng thể như ERP hiện nay đã giúp đồng bộ và liên kết dữ liệu kế toán với các bộ phận khác như purchasing (bộ phận thu mua), investment (đầu tư); và đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác mà management (bộ phận quản lý) có thể xem được kết quả tức thì. Vì vậy, rất có khả năng các hệ thống phần mềm sẽ dần thay thế con người.

Thêm vào đó, những ngành nghề cơ bản như thu ngân, kế toán thanh toán sẽ có sự thay đổi. Chẳng hạn như công ty CapitaLand tại Singapore đã sử dụng hệ thống ERP liên thông trực tiếp với cả ngân hàng và thuế, nhằm truyền dữ liệu thanh toán và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế một cách nhanh chóng.

Dần dà, các công ty, doanh nghiệp sẽ kết nối với nhau thông qua các hệ thống và thông tin dữ liệu theo đó sẽ được trao đổi một cách dễ dàng. Như vậy, kế toán thanh toán sẽ không cần tham gia vào quy trình thanh toán và hạch toán nữa.

Dữ liệu đám mây trở thành kho lưu trữ hồ sơ mới

Xu hướng thứ hai là e-invoice (hóa đơn điện tử) và e-signature (chữ ký điện tử). Ngày nay, chính phủ cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi số, khi ban hành quy định về hóa đơn điện tử.

Vì vậy, data cloud (dữ liệu đám mây) sẽ thay thế cho kho hồ sơ giấy tờ cũng như các giao dịch hay dữ liệu sẽ được cập nhật ngay lập tức, bởi vì ngay cả chứng từ cũng sẽ được kỹ thuật số hoàn toàn.

Vì vậy, xu hướng phát triển hiện nay đòi hỏi các bạn phải thích nghi tốt với những chuyển đổi số. Lúc ấy, các bạn sẽ trở thành người đặt ra yêu cầu và quy luật vận hành của hệ thống/phần mềm đó, chứ không chỉ còn làm việc “tay chân”, và điều này đòi hỏi sự thích nghi cao của các bạn.

Chị Lê Thị Đan Thi
Chị Lê Thị Đan Thi, Trợ lý Giám đốc tại CapitaLand Development (Vietnam) cho biết cần phải trau dồi thêm kỹ năng khoa học dữ liệu cho thời đại hiện nay.

Sự bùng nổ của Big Data và kỹ năng am hiểu Data Science (Khoa học Dữ liệu)

Xu hướng thứ ba là sự phát triển mạnh mẽ của Big Data, Data Science (khoa học dữ liệu), AI (trí tuệ nhân tạo). Khi AI không còn đơn giản là Machine Learning mà đã phát triển lên Deep Learning. Machine Learning cần các bạn nhập vào những thông số dữ liệu để bắt chước và đánh giá, còn Deep Learning sẽ nhìn vào toàn bộ data và mô phỏng như não người để tự đánh giá. 

Vì vậy, về lĩnh vực phân tích tài chính, các bạn thường sẽ nhìn vào dữ liệu quá khứ để đánh giá được hiệu suất hoạt động cũng như dự báo. Nhưng đến một ngày, các bạn sẽ thấy việc phân tích dữ liệu không còn bó hẹp trong dữ liệu quá khứ một công ty mà sẽ là đánh giá toàn bộ ngành trên thị trường và toàn bộ nền kinh tế, để thấy sự tương quan và dự báo chính xác hơn.

Điều này đòi hỏi người làm tài chính phải trau dồi liên tục trong thời đại chuyển đổi số, thậm chí phải biết đến các công cụ Data Science để hỗ trợ phân tích. 

“Tôi nghĩ đây là tương lai mà các bạn phải chấp nhận và thích nghi nó” – Chị Lê Thị Đan Thi, Trợ lý Giám đốc – Đầu tư & Quản lý danh mục đầu tư, CapitaLand Development tại Việt Nam.

MBA Meetup là chuỗi sự kiện giao lưu trực tuyến về hành trình học vấn, trải nghiệm học tập cùng kinh nghiệm làm việc từ chia sẻ của các học viên, Alumni đã và đang theo đuổi chương trình MBA.